KIDS opvang G.O.B. Nederland

Regio Putten en omstreken

 

Selectiecriteria Gastouders

 

 

 

Algemeen

 

De gastouder:

-      is WA verzekerd

-      is in het bezit van een mede-inzittendenverzekering (bij gebruik van auto)

-      heeft een telefoonaansluiting/mobiel toestel in de woning

-      heeft geen sollicitatieplicht

-      regelt een verklaring omtrent het gedrag via Burgerzaken evenals inwonenden vanaf 18 jaar

-      mag geen fysiek of verbaal geweld gebruiken

-      rookt niet in aanwezigheid van het kind

-      heeft kennis van EHBO voor kinderen (volgens eindtermen van het Oranje Kruis)

-      laat kinderen niet alleen of onder toezicht van anderen

-      is regelmatig en gedurende een half jaar beschikbaar voor opvang

-      goede beheersing van de Nederlandse taal

-      goed telefonisch bereikbaar

 

 

Persoonlijk

 

De gastouder:

-      is minimaal 18 jaar

-      is lichamelijk en geestelijk gezond

-      heeft organisatietalent

-      heeft verantwoordelijkheidsgevoel

-      heeft een open en flexibele instelling ten aanzien van de vraagouders

-      kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden

-      kan openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën

-      Is in staat tot het reflecteren op het eigen handelen

 

 

Motivatie

 

De gastouder:

-      heeft een positieve houding t.o.v. kinderopvang

-      gaat graag met kinderen om

 

 

Pedagogische kwaliteiten

 

De gastouder:

-      heeft ervaring met of kennis van de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar door eigen of andere kind(eren) of door een opleiding, kan positief staan ten opzichte van de vier pedagogische doelstellingen(Pedagogisch Beleidsplan) en deze in praktijk kunnen brengen

-      heeft aandacht voor en inzicht in het kind als individu

-      kan warmte en geborgenheid geven aan kinderen

-      kan kinderen verzorgen, stimuleren in de ontwikkeling, en begeleiden.

-      Is in het bezit van een diploma MBO 2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een ander diploma dat aan de eisen voldoet (lijst is op te vragen bij het G.O.B).

-      is in het bezit van een gekwalificeerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

 

Meer over het Pedagogisch Beleidsplan hier.

 

Houding ten opzichte van het Gastouderbureau

 

De gastouder:

-      is bereid tot samenwerking met het GOB

-      staat open voor begeleiding en advies vanuit het GOB

-      is bereid de privacy van vraagouders te respecteren/ geen privacy gevoelige gegevens doorgeven aan derden

-      is bereid de richtlijnen van het GOB te hanteren.

-      Is bereid tot het volgen van aanvullende cursussen/trainingen die gerelateerd zijn aan de opvangtaak .

 

 

Houding ten opzichte van de vraagouder

 

De gastouder:

-      kan open staan en respect opbrengen voor de levenswijze, gewoontes, culturen en opvoedingsideeën van de vraagouder

-      heeft respect voor ouder/kind relatie

-      kan integer omgaan met vertrouwelijke informatie van de vraagouder

-      is bereid tot overleg en samenwerking

-      is bereid en in staat tot het maken, bijstellen en naleven van afspraken

-      is bereid en in staat problemen bespreekbaar te maken, eventueel met behulp van het Gastouderbureau

-      beschikt over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn op een professionele manier contact met de vraagouders te onderhouden en afspraken te maken

-      is bereid zo nodig in of bij het huis aanpassingen te verrichten

 

 

Gezin van de gastouder

 

-      de gezinssituatie is stabiel.

-      de gezinsleden staan positief tegenover de opvang van de gastkinderen.

 

 

Omgevingsfactoren

 

-      het huis en de eventuele tuin van de gastouder zijn veilig en hygiënisch

-      in huis is voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen

-      er is gelegenheid om veilig buiten te spelen

-      de huisdieren lijken volledig te vertrouwen, de gastouder laat kinderen nooit alleen met de huisdieren

-      de vraagouder is bekend met de aanwezigheid van huisdieren